Voedselbank Alpen aan den Rijn start donatie actie voor nieuw pand.

06-05-2022 | 15:29

In de afgelopen jaren heeft de voedselbank in samenwerking met de gemeente gezocht naar een nieuwe locatie waar de werkzaamheden beter en efficiënter kunnen worden uitgevoerd. Mede door de gezamenlijke inspanningen van alle politieke partijen zijn we gekomen tot dit uiteindelijke resultaat: Een nieuwbouwlocatie in de Briljantstraat, gecombineerd met een maatschappelijk centrum.

Zie ook het uitgegeven persbericht dat onlangs is verschenen en de aparte website die hiervoor is ingericht.

Om deze stap te kunnen bekostigen is de voedselbank inmiddels een doneeractie gestart onder particulieren en bedrijven. En dat is hard nodig, zeker nu steeds meer inwoners een beroep doen op de voedselbank.